Tidligere Sesonger
Bilder
Fiskekort
Vanlige spørsmål
Du kan legge inn forespørsel om reservasjon i
skjema til høyre,
(Forespørsel med mindre en 36 timer til ønsket tid, bør en i tillegg ringe for å få bekreftet bestilling)

sende epost til:
kano@eranauto.no

eller ringe oss på tlf:
56 30 71 75
(det kan ta litt tid før vi har anledning til å svare på telefonen)
Pris
inntil 2 timer
150,-
inntil 6 timer
200,-
inntil 12 timer
250,-
inntil 24 timer
400,-
inntil 2 døgn
550,-
ekstra døgn
150,-
Prisen inkluderer vester og parkering
     -én bil pr fartøy

Parkering av bil uten båt-/kanoleie:
kr 80,- pr dag (mandag-lørdag)
kr 80,- pr 4 timer (søndager)
Priser pr fartøy 2017:
HTML tutorial
Telefon: 56 30 71 75
Byvegen 920, 5212 Søfteland
Epost: kontakt@eranauto.no
Værvarsel fra YR nederst på siden.
Målt lokalt på Røykenes, noe feilmargin kan forekomme.
Reservasjonsskjema:
Fotograf: Eva Maria Hauge
bilde
bilde
bilde
bilde
Kanotur ER-AN Auto