Tidligere Sesonger
Bilder
Fiskekort
Vanlige spørsmål
Telefon: 56 30 71 75
Byvegen 920, 5212 Søfteland
Epost: kontakt@eranauto.no
Vinter
Blanding
Sesong
Tallet i tabellen står for dato sesongen startet/sluttet.
HTML tutorial
Vannføring for Røykenes (www.nve.no)
Dataene kan inneholde feil og utelatelser, NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.

Hydrologiske målinger fra nve.no, målt og vedlikeholdt av NVE
NV.E: Ofte stilte spørsmål
NVE: Forklaring til sanntidsgrafene
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
2019
06
2018

14
07
2017
01
06
2016
23
05
2015
14
20

2014
14
30

2013
27
24