Snittemperatur av målinger tatt på Røykenes. Målinger ca hvert 10.minutt. Dataene kan inneholde feil og utelatelser, vi gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.