I oktober 2006 kjøper Reitan-gruppen opp Hydro Texaco og bruker kun YX som merkenavn på sin betjente bensinstasjonskjede.
bakgrunn
ER-AN Auto
 
Historie
Telefon: 56 30 71 75
Byvegen 920, 5212 Søfteland
Epost: kontakt@eranauto.no
ROP
ER-AN Auto har solgt bensin på Røykenes i Os kommune siden 1933. Erling Andersen sr. som var utdanna mekaniker kom fra Kronstad i Bergen i 1931. Våren 1933 startet han, i tillegg til bilverkstedet sitt, å selge bensin fra fat med nikkepumpe.
De første 19 årene var stasjonen forhandler av drivstoff fra ROP (Russiske Oljeprodukter). Nor&Vacuum kjøpte opp ROP i 1952 og byttet navn til Mobil i 1957.
I 1979 overtok sønnen Jahn Andersen driften etter å ha arbeidet hos sin far i over 25 år. I 1989 blir verkstedet skilt ut og drives fortsatt av Jahns sønn Dag.
Samme år som Mobil blir kjøpt opp av Hydro Olje i 1992 overtar Erling jr. bensinstasjonsdriften.
Hydro fusjonerer i 1995 med Texaco og blir til Hydro Texaco.
MOBIL
MOBIL
MOBIL
HYDRO
TEXACO
HYDROTEXACO
YX ENERGI
YX
YX